Johanna, 2020

Sovimme doulauksesta vasta joitain päiviä ennen synnytystä, joten pääasiallinen hyöty sijoittui synnytykseen ja sen jälkeiseen aikaan. Joitain kivunhallintakeinoja Miina oli minulle neuvonut ja synnytyksestä ja sen kulusta olimme vähän keskustelleet ennen asiasta sopimista. Synnytyksen aikana kokemani hyödyt olivat kivunhallintakeinot, rohkaisu, lämmin läsnäolo ja tuki, huumori, käytännön apu. Miinan läsnäolo synnytyksessä toi turvaa ja rentoutta tilanteeseen.

Tuntui mukavalta kun Miina kyseli kuulumisia synnytyksen jälkeen ja tuli käymään. Myös mahdollisuus käydä vielä läpi synnytyskokemus keskustellen oli hyvä.

Synnytyksen latenssivaihe kesti 3 vrk, jonka aikana supistukset tulivat tiuhaan. Miina oli meillä kotona tukena jo ennen synnytysosastolle lähtöä. Neuvoi ja auttoi kivunhallinnassa ja oli henkisenä tukena. Pääsyy doulan palkkaamiseen oli se, että mies ei sairastumisen vuoksi päässyt mukaan synnytykseen. Päätökseen vaikutti myös se, että tunsin Miinan pitkältä aikaa jo entuudestaan ja siltä pohjin hänen mukanaolonsa synnytyksessä tuntui luontevalta. Miinasta oli suuri apu ja tuki synnytyksessä ja tuntui hyvältä, että hän oli jakamassa kokemusta kanssani.