Miksi palkata doula?

Synnytys on aina ainutlaatuinen ja elämää mullistava tapahtuma. Jokainen on hyvän ja turvallisen synnytyskokemuksen arvoinen.

Hyvän kokemuksen tiellä voi olla monenlaista. Doula ei ole takuu kaikkien toiveiden täyttymiseen, mutta doulan läsnäolosta on tutkittuja hyötyjä* erityisesti tämän tarjoaman jatkuvan läsnäolon myötä. Doula täydentää synnytystiimiä, eikä vie puolisonkaan paikkaa. Molemmilla on omat tärkeät roolinsa.

Oli toiveenasi sitten sairaalasynnytys, kotisynnytys, mahdollisimman vähän tai paljon lääkkeellistä apua, doula voi olla tukenasi valmistautumisessa ja itse synnytyksen hetkellä. Doula varmistaa, että sinulla on tietoa jonka avulla saat tehtyä itseäsi ja synnytystäsi koskevat päätökset. Doula muistuttaa sinua tai synnytystiimiä sinulle tärkeistä asioista silloin, kun olet keskellä synnytyskuplaasi. Doulaan voit tukeutua, ja doula on aina myös kumppanien tukena. Doula voi tehdä monenlaisia isoja, pieniä merkittäviä juttuja – joiden arvoa voi olla mahdotonta myöhemmin arvioida rahassa. Sellaisia toimia, jotka eivät ole lääketieteellisiä. 

Doulaan tutustuminen ja yhteinen valmistautuminen raskausaikana varmistaa sen, että doula ei ole kuka tahansa vieras henkilö. Sairaalasynnytyksessä doula toimii parhaimmillaan myös siltana perheen ja ehkä vieraan, vuoroissa vaihtuvan sairaalahenkilökunnan välillä.  Doula on tukenasi vielä silloinkin, jos raskauden tai synnytyksen aikana tapahtuu jotain odottamatonta.

 

* Continuous support for women during childbirth, Cochrane review

sekä

The evidence for doulas, Evidence based birth

Kenelle doulan palvelut on tarkoitettu?

Voin olla doulasi jos koet, että haluat ja tarvitset doulan tueksesi ja olet esimerkiksi joku seuraavista:

 • yksinodottaja
 • kumppanin tai kumppanien kanssa odottava
 • menetysten jälkeen odottava
 • sektiosynnytystä odottava
 • vauvan luovuttava synnyttäjä
 • esikoista odottava
 • toista, kolmatta tai kuinka monetta lasta vain odottava
 • monikkoja odottava
 • tiedossa olevaa luopumista odottava
 • yllättävän surun kohtaava odottaja
 • raskautta odottava (kyllä, voit ottaa yhteyttä jo ennen plussaa)

"Tärkeintä on, että koemme olevamme oikea valinta toisillemme"

Olenko oikea doula sinulle? Sitä on mahdotonta tietää tapaamatta. Tutustumisen jälkeen voimme molemminpuolisesti todeta olevamme oikea valinta toisillemme – tai voin auttaa teitä löytämään vielä sopivamman doulan.

Yhteys, luottamus ja turvallisuus ovat doulasuhteenkin tärkeimpiä asioita. Siksi tapaan jokaisen asiakkaan etukäteen, ennen doulasuhteen solmimista. Tällä hetkellä doulaan sairaalasynnytyksissä, Sairaala Novassa Jyväskylässä ja olen valmis tulemaan myös kätilöavusteiseen kotisynnytykseen.